شبکه اطلاع رسانی امنيت اطلاعات New Page 1


ساير

 

 

 


 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 جمعه  1  تير  1397  2018  Jun.  22   Friday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها خود آزمون ها   

امروزه امنيت اطلاعات در سيستم های کامپيوتری به عنوان يکی از مسائل مهم مطرح و می بايست به مقوله امنيت اطلاعات نه بعنوان يک محصول بلکه به عنوان يک فرآيند نگاه گردد.بدون شک اطلاع رسانی در رابطه با تهديدات ، حملات  و نحوه برخورد با آنان ، دارای  جايگاهی خاص در فرآيند ايمن سازی اطلاعات بوده و لازم است همواره نسبت به آخرين اطلاعات موجود در اين زمينه خود را بهنگام نمائيم .بدين دليل و با توجه به اهميت اطلاع رسانی در اين زمينه ، بخش فوق راه اندازی گرديده است .با استفاده از امکانات موجود در اين بخش می توان  نسبت به آخرين اخبار در ارتباط با امنيت اطلاعات ، هشدارهای امنيتی ، ابزارهای برخورد با حملات و تهديدات امنيتی آشنا گرديد .اطلاعات موجود در اين بخش بصورت کاملا" پويا و متاثر از سايت های اطلاع رسانی ديگر در رابطه با امنيت اطلاعات اخذ و بر روی سايت منتشر می گردد.

شبکه اطلاع رسانی امنيت اطلاعات

اخبار امنيتی

foreground (text) color; default is blackbackground color; default is whitecolor for non-highlighted links; default is bluecolor for highlighted links; default is redscroll speed (in ms): larger is slower; default is 40time (in ms) to wait on paused lines; default is 2000stop scrolling when mouse is over applet? default is YESdisplay initial "wait" message? default is to displayfont to use for text display; default is Helveticafont size to use for text display; default is 10size of horizontal padding area around text; default is 5size of vertical padding area around text; default is 5

آخرين اخبار Symantec

 

سايت غير فعال است

سايت غير فعال است

   
   
 
 
 
 
   
   

 جستجو

مقالات                 
دايره المعارف       
دوره های آموزشی


 

 

 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382