کامپيوترهای شخصی

 اغلب مردم زمانيکه با واژه " تکنولوژی " برخورد می نمايند ، بی اختيار "کامپيوتر" برای آنها تداعی می گردد. امروزه  از کامپيوتر در موارد متعددی  استفاده می گردد . برخی از تجهيزات موجود در منازل ، دارای  نوع خاصی  از " ريزپردازنده" می باشند. حتی اتومبيل های جديد نيز دارای نوعی  کامپيوتر خاص می باشند. کامپيوترهای شخصی ، اولين تصوير از انواع کامپيوترهائی است که  در ذهن هر شخص نقش پيدا می کند. بدون شک مطرح شدن اين نوع از کامپيوترها در سطح جهان، باعث ترويج و استفاده عمومی کامپيوتر در عرصه های متفاوت شده است .
کامپيوتر شخصی وسيله ای "
همه منظوره " بوده که توان عملياتی خود را مديون يک ريزپردازنده است. اين نوع از کا مپيوترها دارای بخش های متعددی نظير : حافظه ، هارد ديسک، مودم  و... بوده که حضور آنها در کنار يکديگر به منظور انجام عمليات مورد نظر است . علت استفاده از واژه " همه منظوره " بدين دليل است که  می توان بکمک اين نوع از کامپيوترها عمليات متفاوتی ( تايپ يک نامه ، ارسال يک نامه الکترونيکی،  طراحی و نقشه کشی و ...) را انجام داد .

بخش های اصلی کامپيوترهای شخصی

دستگاه های ورودی و خروجی

پورت ها

اتصالات شبکه و اينترنت

از راه اندازی تا خاموش کردن  سيستم
در بخش های قبل با عناصر اصلی تشکيل دهنده يک کامپيوتر شخصی آشنا شديد. در اين قسمت  به بررسی عمليات انجام شده از زمان راه اندازی سيستم  تا زمان خاموش کردن (Shut-down) خواهيم پرداخت .

مرحله يک : مانيتور و سيستم با فشردن کليدهای مربوطه روشن می گردند.

مرحله دو : نرم افزار موجود در BIOS  موسوم به POST)Power-on self-test)  عمليات خود را آغاز می نمايد. دراغلب سيستم ها، BIOS اطلاعاتی را بر روی صفحه نمايش نشان داده که نشاندهنده عمليات جاری است. (مثلا" ميزان حافظه موجود ،  نوع هارد ديسک)  در زمان  راه اندازی سيستم ، BIOS مجموعه ای از عمليات را به منظور آماده سازی کامپيوتر انجام می دهد.

مرحله سوم : پس از اتمام اوليه عمليات  BIOS ، و واگذاری ادامه عمليات راه اندازی به برنامه  Bootstarp loader ، عملا" مرحله استقرار سيستم عامل به درون حافظه آغاز می گردد .

مرحله چهارم : پس از استقرار سيستم عامل در حافظه، مديران عملياتی سيستم عامل در شش گروه : مديريت پردازنده ،  مديريت حافطه ، مديريت دستگاهها، مديريت حافظه های جانبی ، مديريت ارتباطات و مديريت رابط کاربر  به ايفای وظيفه خواهند پرداخت .

مرحله پنجم : پس از استقرار سيستم عامل ، می توان برنامه های مورد نظر خود را اجراء نمود. سيستم عامل محيط لازم برای اجرای برنامه ها را ايجاد خواهد کرد. پس از اتمام عمليات استفاده از برنامه ها می توان هر يک از آنها را غيرفعال (Close) نمود.

مرحله ششم : در صورت تصميم به خاموش نمودن سيستم ، سيستم عامل تنظيمات جاری خود را در يک فايل خاص نوشته تا در زمان راه اندازی مجدد( آينده ) از آنان استفاده نمايد.

مرحله هفتم  : پس از خاموش نمودن سيستم (Shut down)،  سيستم عامل بطور کامل سيستم را خاموش می نمايد.