Tape Drive 

امروزه شاهد حضور گسترده نرم افزار در عرصه های متفاوتی می باشيم . نرم افزارهای نصب شده بر روی يک کامپيوتر علاوه بر اين که خود بخشی از فضای ذخيره سازی کامپيوتر را اشغال می نمايند ، با استفاده عملياتی از آنان،  داده هائی توليد می گردد که  آنان نيز نيازمند فضای ذخيره سازی مختص به خود می باشند .  به منظور صرفه جوئی در فضای ذخيره سازی اصلی کامپيوتر ، می توان اطلاعاتی را که به وجود آنان کمتر نياز است بر روی حافظه های جانبی ذخيره نمود . پس از ذخيره اطلاعات بر روی حافظه های جانبی با توجه به روش استفاده شده به منظور ذخيره آنان ، می توان مستقيما" و يا پس از طی فرآيندهائی خاص ( Restore ) از داده های ذخيره شده ، مجددا" استفاده نمود .
هارد ديسک يکی از اولين گزينه های موجود به منظور ذخيره اطلاعات است که از اواسط دهه هشتاد وارد اين عرصه شده است . امروزه به منظور ذخيره سازی اطلاعات و گرفتن Backup از حافظه های جانبی متفاوتی نظير ديسک های  نوری ، حافظه های فلش و  Tape Drive استفاده می شود .
مهمترين هدف يک Tape Drive ، ذخيره سازی اطلاعات و گرفتن Backup از داده ها و ذخيره آنان در مکانی متمايز از کامپيوتر است تا در صورتی که سيستم با اشکال و يا مسائل خاصی مواجه شود ، امکان استفاده مجدد از آنان وجود داشته باشد .

چرا  Backup  ؟
هر کامپيوتر در مدت زمان حيات خود با مشکلات و مسائلی مواجه می شود که عملا" امکان استفاده از برنامه های نصب شده و داده های موجود بر روی آن وجود نخواهد داشت . کاربران کامپيوتر ، می بايست بطور مستمر و بر اساس يک برنامه زمانبندی خاص از اطلاعات موجود بر روی سيستم خود ، Backup تهيه نمايند .اطلاعات ذخيره شده بر روی هارد ديسک کامپيوتر در معرض تهديدات متعددی است :

تهيه Backup همواره به دليل ترس و يا نگرانی از بروز مسائلی خاص در کامپيوتر نمی باشد . در صورتی که بخش عمده ای از فضای هارد ديسک استفاده شده باشد و قصد نصب يک نرم افزار جديد را بر روی کامپيوتر خود داشته باشيم ، وجود فضای لازم به منظور نصب نرم افزار ، امری ضروری است .

Tape Drive 
يکی از روش های متداول به منظور تهيه Backup از اطلاعات ، استفاده از يک Tape Backup است . در اين رابطه از تکنولوژی های متعددی استفاده می گردد که در ادامه به آنان اشاره خواهد شد . اما قبل از اتخاذ تصميم در رابطه با انتخاب يک Tape Drive ، بد نيست اشاره ای به ساير گزينه های موجود در اين رابطه داشته باشيم ( گزينه های مبتنی بر هارد ديسک ) :

معايت  Tape Backup Drive  
تعداد زيادی از کاربران کامپيوتر پس از بکارگيری Tape Drive به منظور تهيه Backup ، تصميم به استفاده از تکنولوژی های ديگری در اين زمينه می نمايند . علت اين تصميم به دلايل متعددی بر می گردد :

مزايای  Tape Backup Drive  

استانداردهای Tape Backup
برای توليد Tape Drive از استانداردهای متفاوتی استفاده می شود :

Linear Tape-Open) LTO) :  استانداردی است که توسط سه شرکت HP,IBM و Seagate ارائه شده است . دو فرمت Accelis و Ultrium  بر اساس استانداد فوق تاکنون پياده سازی شده است :

Digital Audio Tape)  DAT ) : توسط شرکت های سونی و HP با هدف ارائه يک فرمت صوتی با کيفيت بالا ارائه گرديده است و  در سال 1998 به استاندارد  DDS )Digital Data Storage) تبديل تا از آن  به منظور فرمت ذخيره سازی داده در کامپيوتر  استفاده گردد . از پروتکل DDS استانداردهای متعددی پياده سازی شده است  :

DLT  : از متدهای قديمی ضبط مغناطيسی که در آن کارتريج در يک ريل و Tape Drive در ريل ديگری عمليات خود را انجام می داد ، استفاده شده است . يکی از مهمترين گونه های اين استاندارد ، Super DLT است که از ترکيب روش های ضبط نوری و مغناطيسی استفاده می نمايد .

Advanced Intelligent Tape)  AIT) : استاندارد فوق توسط شرکت IBM ارائه شده است و چهار نسل متفاوت از آن تاکنون پياده سازی شده است :

VXA : استاندارد فوق توسط Ecrix  ارائه شده و از اينترفيس های SCSI و استانداردهای IEEE 1394 استفاده می نمايد. تاکنون دو نسل متفاوت از استاندارد VXA  پياده سازی شده است :

Travan : دو فرمت متداول مبتنی بر استاندارد فوق عبارتند از :

 مقايسه تکنولوژی های Tape Backup
همانگونه که دربخش قبل اشاره گرديد ، برای انتخاب يک Tape Drive گزينه های متعددی وجود دارد. اکثر Tape Drive ها  از اينترفيس های  SCSI استفاده نموده و به صورت Internal و External عرضه می شوند ( برخی دارای پورت USB 2.0 می باشند ) . جدول زير خلاصه ای از مشخصات تکنولوژی های مرتبط با Tape را نشان می دهد .

نوع درايو ظرفيت سرعت  
Travan Ns20             10GB/20GB 1-2MBps
DAT DDS-3 12GB/24GB 1.1 - 2.2 MBps
Travan 40GB 20GB/40GB 2- 4 MBps ATA
1 - 2MBps USB 2.0
DAT DDS-4 20GB/40GB 2-4.8MBps
SLR 7 20GB/40GB 3-6MBps
DLT 4000 20GB/40GB 1.5-3 MBps
SLR 50 25GB/50GB 2-4MBps  
SLR 60 30GB/60GB ---
VXA-1 33GB/66GB 3 - 6 MBps
AIT-1 35GB/70GB 3 - 6 MBps
DAT72 36GB/72GB 3.5 - 7 MBps
DLT 8000 40GB/80GB 3 - 6 MBps
SLR 100 50GB/100GB 5 - 10 MBps
AIT-2 50GB/100GB 6 - 12 MBps
VXA-2 80GB/160GB 6 - 12 MBps

نحوه انتخاب يک  Tape Backup Drive  
برای انتخاب يک Tape Drive پارامترهای متعددی بررسی می گردد :

انتخاب نرم افزار
پس از انتخاب يک Tape Drive ، انتخاب نرم افزاری که می بايست به کمک آن از داده ها Backup گرفته شود نير بسيار حائز اهميت است . در اين رابطه سه منبع وجود دارد :

در زمان انتخاب يک نرم افزار می بايست پارامترهای متعددی را بررسی نمود :