ساير

 

 

 

 

SAKHA RAVESH CO.

 ا مروز

 جمعه  1  تير  1397  2018  Jun.  22   Friday ToDay
صفحه اصلی  مقالات نکته هادايره المعارف خودآموزها | تازه ها |   خود آزمون ها
قيمت های اعلام شده در اين قسمت ، صرفا" جهت اطلاع رسانی و متناسب با شرايط روز می باشد .
 
 
 


مشاهده قيمت کالاها New Page 1
  Mouse 1380
 
65,000 ريال
----------------

  Processor PIV 2800 celeron (D)
 
900,000 ريال
----------------

  Hard Disk 80GB SATA
 
600,000 ريال
----------------

  Hard Disk 120GB SATA
 
760,000 ريال
----------------

  Hard Disk 80GB Plus
 
570,000 ريال
----------------

  Hard Disk 40GB Plus
 
475,000 ريال
----------------

  Fax Modem 56K 3Chip Internal
 
165,000 ريال
----------------

  CD Rom/Rewriter 52X
 
155,000 ريال
----------------

  Others Floppy Drive 1.44 MB
 
65,000 ريال
----------------

  Processor PIV 2600 celeron (D)
 
770,000 ريال
----------------

  Processor PIV 2400 Celeron (D)
 
690,000 ريال
----------------

  Processor PIV 3000 Full 478 Pin 1Mb (Box)
 
1,690,000 ريال
----------------

  MainBoard 8I848P
 
620,000 ريال
----------------

  Processor PIV 3000 Full 775 Pin 1MB (Box)
 
1,730,000 ريال
----------------

  Hard Disk 120GB (IDE) PLUS
 
700,000 ريال
----------------

  MainBoard 8S648 FX
 
550,000 ريال
----------------

  MainBoard 8IPE1000 Pro G
 
955,000 ريال
----------------

  MainBoard P4GEMX
 
460,000 ريال
----------------

  MainBoard P4VPMX(Sound/VGA/Lan)
 
445,000 ريال
----------------

  MainBoard P4P800SE
 
990,000 ريال
----------------

  Processor PIV 2400 Full 1MB (Box)
 
1,250,000 ريال
----------------

  Fax Modem 56K External
 
450,000 ريال
----------------

  Fax Modem 56K Internal
 
95,000 ريال
----------------

  Case Medium Tower ATX 400W
 
380,000 ريال
----------------

  Speakers 480W
 
190,000 ريال
----------------

  KeyBoard 8800 Silver
 
180,000 ريال
----------------

  Speakers Lexuz 480W
 
270,000 ريال
----------------

  MainBoard 8S651
 
495,000 ريال
----------------

  MainBoard P4P800FX
 
635,000 ريال
----------------

  Ram DDR 256MB Bus 400
 
290,000 ريال
----------------

  DVD Rom 16X48X
 
280,000 ريال
----------------

  CD Rom/Rewriter 52*32*52
 
440,000 ريال
----------------

  CD Rom/Rewriter 52*32*52
 
315,000 ريال
----------------

  Ram DDR 512MB Bus 333
 
485,000 ريال
----------------

  Ram DDR 256MB Bus 333
 
285,000 ريال
----------------

  Case Medium Tower ATX 400W
 
440,000 ريال
----------------

  KeyBoard 8600
 
150,000 ريال
----------------

  KeyBoard 8700
 
147,500 ريال
----------------

  KeyBoard 6150
 
100,000 ريال
----------------

  KeyBoard 8900 Silver
 
190,000 ريال
----------------

  Mouse 1920
 
70,000 ريال
----------------

  MainBoard 8I848 PG
 
640,000 ريال
----------------

  DVD Rom 16*48 Japan
 
325,000 ريال
----------------

  Graphic Cards 128MB FX 5200
 
490,000 ريال
----------------

  Graphic Cards 128MB Radeon 9250
 
320,000 ريال
----------------

  Graphic Cards 64MB Radeon 7000
 
200,000 ريال
----------------

  Mouse 1330
 
62,000 ريال
----------------

  Mouse 1360
 
79,000 ريال
----------------

  Mouse 830S Scroll
 
30,000 ريال
----------------

  KeyBoard 8100 Silver
 
155,000 ريال
----------------

  Ram DDR 512MB Bus 400
 
490,000 ريال
----------------

  KeyBoard 8500
 
155,000 ريال
----------------

  Mouse 1200
 
60,000 ريال
----------------

 

مشاهده گروه ها
 

 

      

مشاهده گروه ها
 
 چاپ ليست قيمت  
 چاپ ليست قيمت سفارشی
 
 تهيه شده در شرکت سخا روش -  1382